Hoe alles begon

De geschiedenis van kanthari begon in 1998: Sabriye Tenberken, zelf blind, richtte samen met Paul Kronenberg in Tibet een school voor blinde en slechtziende kinderen op.
Het doel was om blinde kinderen door vaardigheden en kennis zelfvertrouwen te geven wat hen in staat zou stellen om zichzelf in reguliere scholen en in de maatschappij te integreren.
Nadat de school was opgericht en geaccepteerd in Tibet, werd een beroeps opleidings boerderij in Shigatse opgezet. Het concept werd een success.
De leerlingen gingen niet alleen naar reguliere basis, middelbaar en hoger onderwijs, ook integreerden ze zichzelf in universiteiten, startten eigen zaken en/of eigen sociale projecten. Het unieke trainingsconcept voor blinde en slechtziende kinderen en jongeren in de autonome regio Tibet wordt internationaal als modelproject gezien en heeft wereldwijd navolgers gevonden.

De Tibetaanse regio is een speciaal gebied binnen China met vele unieke regels. Wat vanf het begin duidelijk was, is dat buitenlandse NGO’s er niet op konden rekenen, om lange termijn plannen te maken. Een van de eerste doelstellingen was dat het project in de toekomst geleid zou moeten worden door oud-studenten. In de beginfase moesten veel uitdagingen worden overwonnen en ook werden er fouten gemaakt. Om de studenten voor te bereiden op alle uitdagingen en fouten, zochten Sabriye en Paul naar een opleiding die hen op een praktische manier zou voorbereiden.
Omdat zo’n opleiding niet werd gevonden, besloten ze om het kanthari trainings centrum op te richten.

Na 19 jaar in Tibet aktief te zijn geweest, werd in de zomer van 2017 het contract met de lokale overheids partner niet meer verlengd.
Dat betekende dat het gehele project aan de lokale autoriteiten moest worden overhandigd.
Ondanks dat dit niet geheel onverwacht kwam, viel het afscheid nemen van de honderden kinderen die in de loop der jaren het Braille Zonder Grenzen Curriculum hadden doorlopen, en van de collegas erg zwaar. Braille Zonder Grenzen was een van de laatste actieve buitenlandse NGO’s in Tibet.

Sinds 2009 zijn Sabriye en Paul in India met kanthari in de weer. Ieder jaar worden er tussen de 20 en 30 deelnemers opgeleid.
Het doel van de opleiding is dat de deelnemers eigen organisaties opzetten om de levens-situatie van mensen, die net als zij door sociale problemen en uitdagingen zijn betroffen, te verbeteren.