Projecten

Door intensieve praktische training voorziet kanthari de deelnemers van alle technieken, methodes, vaardigheden en ideeën die ze nodig hebben om effectieve, relevante sociale initiatieven en projecten over de hele wereld op te starten en te leiden. Belangrijk is persoonlijke verantwoordelijkheid, motivatie, creativiteit, talent en passie om een positieve sociale impact te bereiken.

kanthari zorgt ervoor dat de deelnemers starten met een goede fundering op zijn plaats.
Deze fundering bestaat uit verschillende belangrijke elementen: legale aspecten zoals registratie, boekhouding, management, planning, accountability, HR, communicatie, publicatie, presentatie, marketing, branding, policies etc

Sabriye, Paul en het hele kanthari-team in Kerala, India, leiden sinds 2009 mensen uit verschillende randgroepen op om in hun eigen land een sociaal initiatief/project op te starten.
Het doel is altijd om de deelnemers met de nodige ervaringen en ‘gereedschappen’ te voorzien,  zodat zij zelfstandig een eigen organisatie kunnen starten en leiden en daardoor een positieve impuls kunnen geven aan hun gemeenschap.

De kantharis die zich voor 1 of meerdere beneden genoemde activiteiten inzetten zijn in de meeste gevallen zelf deel van de betreffende doelgroep.
Zij veranderen daardoor de maatschappij van binnenuit – oftewel zij creeeren een Change from Within
Zij spreken de lokale taal, kennen de lokale cultuur, de geschiedenis, de context waarin problemen zich voordoen en ze hebben oplossingen.
Deelnemers komen naar kanthari in India met een project idee en passie.
Het kanthari Curriculum is erop gericht dat de deelnemers zelf de nodige hulpmiddelen, gereedschappen en methodes ontdekken en deze vervolgens aan te passen, zodat ze in hun eigen land en context het meest effectief kunnen worden ingezet.

kantharis zetten zich in voor meer gerechtigheid/veranderingen op het gebied van o.a.

 • Blindheid (vroege interventie, volwasseneneducatie, belangenbehartiging)    
 • Alle soorten handicaps (training, belangenbehartiging, samenleven, enz.)     
 • inheemse volkeren (verzet, behoud van tradities, educatie)     
 • dakloosheid     
 • straatkinderen        
 • Prostitutie / mensenhandel  
 • Vrede en conflictbeheer     
 • Milieuvriendelijke en sociale architectuur   
 • Meisjespromotie (strijd tegen kindhuwelijken, onderwijs enz.)     
 • Good Governance (anticorruptie)   
 • Onderzoeksjournalistiek     
 • Alternatief onderwijs     
 • Community Development (ook in het onderwijs)   
 • Milieubescherming (meren, rivieren, bos, energie)   
 • Alternatieve energie    
 • recycling van afval    
 • jeugd Development     
 • Biologische / regeneratieve landbouw
 • waterhuishouding / watershedding
 • HIV     
 • agroforestry / herbebossing
 • alfabetisering     
 • Bijgeloof     
 • Sociaal ondernemerschap     
 • Dierenwelzijn (massale veehouderij, bescherming van dieren, bescherming van olifanten, straathonden)     
 • Kinderrechten (bestrijding van kinderarmoede, misbruik, kinderarbeid, kindsoldaten)
 • LGBTQI